หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์

นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 084-6860976

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ

ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 081-1718895

สาระน่ารู้

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Shadow
Slider
previous arrow
next arrow

ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 เมษายน 2565
นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565" พร้อมได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
... See MoreSee Less

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สตรีดีเด่นของแต่ละชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2565 ... See MoreSee Less

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย โดยมี นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีมอบ ... See MoreSee Less

24 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของชุมชน มีหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมให้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาล
ได้แก่ชุมชน
หมู่ที่1 ชุมชนโนนสูง1, 2
หมู่ที่7 ชุมชนหนองสร้าง 1, 2, และ3
หมู่ที่ 10 ชุมชนเสมา 1, 2, 3 และ4
หมู่ที่ 11 ชุมชนป่าหวาย 1, 2
... See MoreSee Less

2 มกราคม 2565
สำนักเทศบาลเมือง
โนนสูง-น้ำคำ ทำพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565
... See MoreSee Less

ดูเพิ่มเติม

ระบบเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS

ข้อมูลติดต่อ

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

โทร. 042-295609 โทรสาร: 042-295609 e-mail : 4410101@dla.go.th