หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Shadow

สาระน่ารู้ COVID-19

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

รายงานผลการดำเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวสาร

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
19.06.63
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
•เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ•

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ของ เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ปี พ.ศ.2563

1. คณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
... See MoreSee Less

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดบริการอาหารมนรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery) ในสถานการณ์หารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)Image attachment
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับร้านอาหารในสถานการณ์หารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)Image attachment
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)Image attachment
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยงกับเทศกาล ประเพณี พิธีมางศาสนา และพิธีการต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
🔹งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก
🔹กรณีจำเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถงดหรือเลือนการจัดงานนั้นๆได้ให้ปฏิบัติตามแนวทาง (หนังสือแนบ)Image attachmentImage attachment

2 เมษายน 2563 || การประชุมส่วนราชการเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ รวมกับเจ้าพนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
🔹แนวทางการปฏิบัติเกี่ยงกับเทศกาล ประเพณี พิธีมางศาสนา และพิธีการต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
🔹คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสด
🔹คำแนะนำสำหรับร้านอาหาร
🔹คำแนะนำสำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอลี่
🔹การจัดเวรยามสแกนผู้เข้าตลาดสดเทศบาล ตั้งแต่เวลา 05.00- 22.00 น.
🔹การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
🔹การล้างมือที่ถูกวิธี
🔹สท เร่งชัย หล้าจันทร์ มอบ face shield สำหรับให้ จนท ผู้ปฏิบัติงาน
... See MoreSee Less

ดูเพิ่มเติม

ระบบเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS

ข้อมูลติดต่อ

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

โทร. 042-295609 โทรสาร: 042-295609 e-mail : 4410101@dla.go.th