Web-Nonsong-1200x500px
Web-Nonsong-1200x500px (1)
Web-Nonsong-1200x500px (2)
Web-Nonsong-1200x500px (3)
previous arrow
next arrow
Shadow

นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์

นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 084-6860976

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ

ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 081-7178895

สาระน่ารู้

ประกาศเทสบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
No-Gift-Policy-2566
ITA ระดับ AA
จังหวัดอุดรธานี กวาดล้างยาเสพติด
พกถุงผ้า
previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
รับสมัครนักเรียน-2566
รับสมัครนักเรียน-2566
previous arrow
next arrow
 

ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันนี้ (22 มี.ค. 66) เวลา09.30 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยมีนายปัญญา พรมแสนปัง ประธาน อปพร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อนายอดิศักดิ์ คอนสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ประธานในพิธีเปิด ... See MoreSee Less

วันนี้ (22 มี.ค. 66) เวลา09.30 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยมีนายปัญญา  พรมแสนปัง  ประธาน อปพร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อนายอดิศักดิ์  คอนสวรรค์  ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  ประธานในพิธีเปิดImage attachmentImage attachment+5Image attachment

วันนี้ (21 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป ดอกวารี ผอ.กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยมี นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีเปิด ... See MoreSee Less

วันนี้ (21 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป ดอกวารี ผอ.กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยมี นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีเปิดImage attachmentImage attachment+3Image attachment

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรและเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ... See MoreSee Less

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรและเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินImage attachmentImage attachment+Image attachment

นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ วัดสุวรรณนุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ... See MoreSee Less

นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ วัดสุวรรณนุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานีImage attachmentImage attachment+Image attachment

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบหนังสือรับรองทางการศึกษาให้กับเด็กเล็ก
ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมป้องกันเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
พิธีเปิดเวลา 09.00 น.
ขอเรียนท่านผู้ปกครอง พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ร่วมถ่ายภาพกับบุตรหลานของท่านในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะ #กองการศึกษา #เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
... See MoreSee Less

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบหนังสือรับรองทางการศึกษาให้กับเด็กเล็ก
ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมป้องกันเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
พิธีเปิดเวลา 09.00 น.
ขอเรียนท่านผู้ปกครอง พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ร่วมถ่ายภาพกับบุตรหลานของท่านในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะ #กองการศึกษา #เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำImage attachmentImage attachment+1Image attachment
ดูเพิ่มเติม

ระบบเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS

ข้อมูลติดต่อ

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

โทร. 042-295609 โทรสาร: 042-295609 e-mail : 4410101@dla.go.th