หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Shadow

วิสัยทัศน์; สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

คู่มือประชาชน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

รายงานผลการดำเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Click here to Troubleshoot.
Cr. ปชส อุดรธานี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายมานิต แสงศีลา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานในงาน รับใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุที่จบการศึกษา จากโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ปีแรก เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร จำนวน 120 คน จาก 19 ชุมชน
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำได้ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย ดำเนินการรับสมัครผู้สูงอายุ มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและการจัดการความรู้ การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี
โดยกิจกรรมของพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุขสมวัย จะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายองค์กรด้านสาธารสุข เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายผู้นำปกครองท้องที่ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรจิตอาสา และภาคประชาสังคม ทางเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบ ครัว ชุมชน และสังคม จึงได้จักโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย นี้ขึ้น
... See MoreSee Less

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2563 ทั้งนี้รับเกียรติจาก ท่านมานิต แสงศิลา นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี2563 เทศบาลในฐานะหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ตอบสนองแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของปัญหาข้อพิพาทในชุมชน จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานอัยการ จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมกันป้องกันและป้องปรามไม่ให้ประชาชนกระทำผิด และเป็นโอกาสหนึ่งที่ประชาชนในแต่ละชุมชนจะได้รับความรู้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดข้อพิพาทในชุมชนได้ โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน
... See MoreSee Less

ระบบเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS

ข้อมูลติดต่อ

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง. อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 042-295609 โทรสาร: 042-295191