กิจกรรมเทศบาล

โครงการปลูกป่าและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เว

อ่านต่อ »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านเสมา1 เสมา2 เสมา3 และเสมา4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เว

อ่านต่อ »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หมู่ที่ 7 ชุมชนหนองสร้างคำ 1 หนองสร้างคำ 2 และหนองสร้างคำ 3

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566

อ่านต่อ »

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส

อ่านต่อ »