วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ได้รับเกียรติจากนางอรวรรณ ผลไสว ประธานชมรมผ้าขาวม้ามันตรา ชุมชนศรีสุข เทศบาลนครอุดรธานี และทีมงาน ได้ให้ความรู้การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ