5
7
11
15
17
18
previous arrow
next arrow
Shadow

วิสัยทัศน์; สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์

นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 084-6860976

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ

ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เบอร์โทรศัพท์ 081-7178895

ข่าวสาร

EIT-2023
No-Gift-Policy-2566
ITA ระดับ AA
จังหวัดอุดรธานี กวาดล้างยาเสพติด
พกถุงผ้า
previous arrow
next arrow
 

กิจกรรมเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในชื่องานว่า “60 ปี ที่พากเพียร เกษียณสำราญ เบิกบานใจ” โดยนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนเตรีฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณความดีแด่ นายพิชยะ บรรณสาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ไอวิว พาร์ค รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี ... See MoreSee Less

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในชื่องานว่า “60 ปี ที่พากเพียร เกษียณสำราญ เบิกบานใจ”  โดยนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนเตรีฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณความดีแด่ นายพิชยะ บรรณสาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ไอวิว พาร์ค รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานีImage attachmentImage attachment+Image attachment

วันนี้เวลา 13.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนางวรรณกมล ไชยธรรมมา ตำแหน่งเดิมหัวหน้าฝ่ายปกครอง สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัด ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ... See MoreSee Less

วันนี้เวลา 13.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนางวรรณกมล ไชยธรรมมา ตำแหน่งเดิมหัวหน้าฝ่ายปกครอง สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัด ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำImage attachmentImage attachment+3Image attachment

วันนี้เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนางอุทัยวรรณ ใจมั่น ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 ... See MoreSee Less

วันนี้เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนางอุทัยวรรณ ใจมั่น ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2Image attachmentImage attachment+2Image attachment

สำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี2015 และจะจบลงในปี 2030 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: thailand.un.org/th/sdgs
#SDGSummit #17SDGsแค่นี้เราทำได้ #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา
... See MoreSee Less

สำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี2015 และจะจบลงในปี 2030 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs
#SDGSummit #17SDGsแค่นี้เราทำได้ #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองสูงโนน-น้ำคำ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ โอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตร “สร้างสุข สมวัย ประจำปี พ.ศ. 2566” ณ โรงเรียนผู้อายุเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ... See MoreSee Less

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองสูงโนน-น้ำคำ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ โอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตร “สร้างสุข สมวัย ประจำปี พ.ศ. 2566” ณ โรงเรียนผู้อายุเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำImage attachmentImage attachment+7Image attachment
ดูเพิ่มเติม

ระบบเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS

ข้อมูลติดต่อ

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

โทร. 042-295609 โทรสาร: 042-295609 e-mail : 4410101@dla.go.th