เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ผ่านการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ผ่านการคัดเลือกองค์กรปกครองส […]