เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ผ่านการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ได้มีการตรวจประเมินรอบที่ 2 รอบการตรวจประเมินเชิงลึกซึ่งมีการลงพื้นที่ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลงพื้นที่ตรวจนวัตกรรมและการบริหารจัดการโครงการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ