โครงการฝึกอบรมพัฒนาการผลิตการแปรรูป และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยมีนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย
🔹 การทำข้าวเหนียวมะม่วง
🔹 การทำปลาส้ม
🔹 การทำไส้กรอกอีสาน
🔹 การทำปลาร้าบ่อง