โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านเสมา1 เสมา2 เสมา3 และเสมา4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวร […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หมู่ที่ 7 ชุมชนหนองสร้างคำ 1 หนองสร้างคำ 2 และหนองสร้างคำ 3

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา นายอดิศักดิ์ ครสวรรค […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หมู่ที่ 1 ชุมชนโนนสูง1 และโนนสูง2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวร […]