โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หมู่ที่ 1 ชุมชนโนนสูง1 และโนนสูง2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวร […]

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ผ่านการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ผ่านการคัดเลือกองค์กรปกครองส […]