วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยมีนายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝายคดีแพ่งภาค 4 เป็นวิทยากรให้การอบรม