โครงการปลูกป่าและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น.นายอด […]

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ประจำไตรมาสที่ 3/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.นายวุฒิชัย วุฒิศาสต […]

ต้อนรับ นายเบญจพล บุตรเวียงพันธ์ ซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ สังกัดกองช่าง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวร […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านป่าหวาย1 และป่าหวาย 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวร […]