ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำรูปตัวยูระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) ถนนมิตรร่วมพัฒนาและถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)