การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2 […]