การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2 […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น ของ เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ปี พ.ศ. 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ การจัดทำแผนพ […]