กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองโนนสูง – น้ำคำ ร่วมกับ บริษัทเอเชีย โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำโครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและครอบครัว มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง มีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ ให้แข็งแรง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายธรรม, กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความรักความสามัคคี สร้างความอบอุ่น ความสัมพันธ์ที่ดีให้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีเป้าหมาย 90 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *