วันนี้วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมเนียมอันดีงามของไทย การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้