13 เม.ย. มหาสงกรานต์ โนนสูง 2566
เทศบาลเมืองโนนสูง – น้ำคำ ได้จัดทำโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
💦💦 ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม สรงน้ำพระเพื่อเสริมความสิริมงคล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของคนในชุมชน ดั่งคำที่ว่า มหาสงกรานต์ โนนสูง 66 💦💦
“สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล”