วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ในโอกาสนี้เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านการส่งเสริมและบริการที่เสมอภาคทางเพศและทุกช่วงวัย เรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสร้างสุขสมวัย (โรงเรียนผู้อายุ) เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้จากการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ