วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ