เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า ได้ต้อนรับคณะตรวจประเมิน “โครงการให้รางวัลดีเด่นสำหรับการพัฒนาตลาดแบบองค์รวม” ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ