วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชาวบ้านในชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหนองสร้างคำตอนล่าง หมู่ที่ 7 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี