วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” จังหวัดอุดรธานี และกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ บริการด้านการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตัดผม แจกแว่นสายตา การแสดงดนตรี และการแสดงเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ณ โรงเรียนชุมชนโนนสูง