วันนี้เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวสุดาลักษณ์ บัวล่า นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นายอนุพล ภู่แก้ว วิชาการสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นางธารี กาเมือง นักวิจัยอิสระและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรีนอะมิตี้ จำกัด และนางสุกัญญา ใจปิติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ