วันนี้เวลา 9.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดสุวรรณนุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป