เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา  09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2566 ในโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ