วันนี้เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมในกิจกรรมถวายความเคารพ วางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) นำกล่าวคำถวายกล่าวถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
#สุขสันต์วันแม่ 12 สิงหาคม