ธนาคารออมสินภาค 10 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดอบรมอาชีพที่ 2 (เสริมทักษะ สร้างอาชีพ) โครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม ภายใต้ชื่อ “ตลาดออมสินรวมใจ” หลักสูตร “การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online)”  วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี