เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรหรือสัมมนาทางวิชาการและอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ณ อุ่นรักริมโขง อ.เชียงคาน จ.เลย