วันนี้(12 มกราคม 2567) เวลา 08.30 น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแห่งภาค 4 และนางสาวอรวรรณ ช่างเพชรผล รองอัยการจังหวัด มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ