เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566  ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ร่วมกับโรงเรียนชุมชนโนนสูง ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนโนนสูง หมู่ที่ 2 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานในพิธี และสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้งเทศบาลและโรงเรียนชุมชนโนนสูง รวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้