วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 08.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกพืชทางเลือก (การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์) ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะให้กับชาวบ้าน ในการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ชุมชนรามสูร ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี