เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566  เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดโครงการประกวดขับร้องสรภัญญะ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ให้ประชาชนแสดงความสามารถด้านการขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โดยนายอดิศักดิ์  ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้กล่าวเปิดโครงการประกวดขับร้องสรภัญญะ ประจำปี 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ วัดสุวรรณุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก สจ.สุธาทิภย์ วัฒนกูล สมาชิก อบจ.เขต 7 และ สจ.สุรศักดิ์ พิทักษ์บ่อแก้ว สมาชิก อบจ.เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นของกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ และผู้เข้าร่วมประกวด