วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางปฏิบัติและระเบียบของศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ