เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป มีพิธีไหว้พระทรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบเกียรติบัตรดีเด่นแก่ผู้สูงอายุ การแสดงของกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ และกลุ่มส่งเสริมรักสุขภาพเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ณ วัดสุวรรณุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
จากนั้น ช่วงบ่ายได้ตั้งขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์และเคลื่อนขบวนแห่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ทั้ง 6 หมู่บ้าน 20 ชุมชน บรรยากาศเต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำและความสนุกสนานของผู้ที่มาร่วมกิจกรรม