เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ได้ตั้งขบวนแห่บริเวณถนนโภคานุสรณ์ หมู่ที่ 7 เคลื่อนขบวนมายังบานเอนกประสงค์หนองโป่งนกเป้าตอนบน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกียรติกำพล โยธาวิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้สนับสนุนหลักในการประกวดบั้งไฟของแต่ละชุมชน โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะชาวบ้านแต่ละชุมชน ที่ให้ความร่วมมือการจัดประเพณีในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม : เพจสำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ