วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี โอกาสตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ และย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ประจำไตรมาสที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2