วันนี้ (10 พ.ค 2567) เวลา 10.00 น. นางสะอาด แก้วกิ่ง นางสุจิตรา ราญจิตต์ และนายพีระพงษ์ พรมสอน รองนายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางพิสมัย จิตรานุกูล ชุมชนเสมา4 หมู่ 10 และนายเอกรัฐ  พิมสิน ชุมชนน้ำคำ หมู่ 2 ชุมชนน้ำคำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้