วันนี้ (15 ก.พ.2567) เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทต่างๆ แก่คณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวาทิตย์ ปริธิสาร ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี และนางสาวกานต์สินี ดวงดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ