เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.45 น.  นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเมือง 9 เกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนโนนสูง