วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยทำการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ โดย ส.ต.อ. กงจักร ลือหาญ ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ