เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองการศึกษา ได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองทางการศึกษาให้กับเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยมีนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นประธานในพิธี