เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองสูงโนน-น้ำคำ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ โอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตร “สร้างสุข สมวัย ประจำปี พ.ศ. 2566” ณ โรงเรียนผู้อายุเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ