วันนี้เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ณ ชุมชนหนองสร้างคำ หมู่ 7 ซึ่งเป็นบ้านของนายสุกิจจา กิจรักษา นายอำเภอไชยวาน โอกาสนี้นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบปัจจัยและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยฯ เช่นกัน