วันนี้ (5 มกราคม 2567) เวลา 07.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรศาลหลักบ้านหลวงปู่ทองมา ถาวโร บ้านโนนสูง หมู่ 1 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี