เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนและตัวแทนจากผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันประชุมหารือเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ