วันนี้เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการประชุมหารือคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ