วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญญา พรมแสนปัง ประธานสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (ชั้น 2)