เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหารือข้อราชการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ