วันนี้เวลา 09.00 น. ส.ต.อ. กงจักร ลือหาญ ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ชั้น 2