วันนี้ (1 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ชั้น 2