วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ชั้น 2