นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์และพิจารณาราคาค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2